YAZILAR

İnsanlığın ezeli şifa membaı: Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v)

Hazreti Muhammed (s.a.s) Rabbimizin insanlığa bir armağanıdır. Zifiri karanlıklar içinde kendini kaybetmiş, ruhunun ışıklarını aramaya takati dahi kalmamış biçarelere bir şefkat ve merhamet elidir.

O dünya ve ukba âleminin anlaşmasını sağlayan bir hikmet membaıdır.

Rabb-i kerimin tüm insanlığa bir rehberi azamıdır. Gönülleri nasırlaşmış, vicdanları paslanmaya durmuş nadanlara vicdan enginliği yaşatan; aklın, idrakin, gönlün sınırlarında başı dönenlere gerçek istikameti gösteren bir Üstad-ı ekmeldir.

Hırsların, kinlerin, adavetin ve her türlü kötü ahlakın kol gezdiği bir zaman ve mekânda ahlaka ait en mükemmel temsilin zatında temsil ettiği, sayısız kimseleri güzel ahlaka ulaştıran bir ahlak abidesidir.

Duası makbul, iltifatı dünya ve ahiret sultanlığı, muhabbeti iki cihan saadeti, ismi gönüllere şifa Enbiyanın serveri, evliyanın ve asfiyanın maşuku gönüller tabibi Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa (s.a.s).

Cömertlikse emsalsiz, mütevazılıkta misilsiz, şefkat ve merhamette engin, vefa da zirve, adalette dost ve düşmanın ittifakıyla en adil, ev ortamında en mükemmel bir eş ve aile reisi, muhabbet ve sevgi de gönüler sultanı Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s).

Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. El hak; Zaman ihtiyarladıkça Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) gönüllerde ki şem’ası daha da ziyadeleşiyor. O’na olan iştiyak zaman ve mekânları aşıp gönül tahtına yerleşiyor. O’nu görmenden O’na iman etme nimetine bizleri mazhar eden bunu lütfuyle, keremiyle ihsan eden Mevla’ya sonsuz hamd olsun ki Habibine ümmet olma şerefini bizlere nasip eylemiş. Bu nimeti ebedlere kadar devam ettirmesini Rabbimizden diliyoruz.

Bizler on dört asır sonra dünyaya gelmiş olsak bile O’nu tanıma bahtiyarlığına ermenin sürurunu her zaman hissetmekteyiz.

Yaramaz çocukların bazen annelerinin elinden kaçması gibi bizlerde şeytanın ve nefsin tuzaklarına takılıyoruz. Bu takılmalar Rabbimizin rahmete ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu defalarca bizlere gösteriyor. O rahmetin vesilesine ne kadar muhtaç olduğumuzu bize anlatıyor.

Ya Rabbi; "İnanmayacağı belli olduğu halde nice münkirlerin kaplılarına ümit ile gidip yüzlerce kere dini tebliğ eden o zat hürmetine bizleri bağışla."

Ya Rabbi; "Bizlere Onun muhabbet ve aşkını lütfeyle. Onun temsil ettiği hakikati anlayıp yaşama imkânı nasip eyle. Bizi bize bırakma. Bizim istidat ve kabiliyetlerimizin çok ötesinde senin keremin ve engin rahmetinle bizlere muamele eyle…"

Halil YILDIRIM

13.04.2014

Tasarım: mbirgin